دوره گارانتی محصول برای هر دستگاه خودروی مورد نظر از تاریخ شروع گارانتی به مدت 12 ماه و یا 40000 کیلومتر (هر کدام که زودتر فرا رسد) با توجه به شرایط گارانتی می‌باشد.