QR Code 03500-000330
code number: 03500-000330

این محصول با استفاده از مرغوب ترین روغن پایه و بهترین ترین افزودنی ها توانسته یکی از با کیفیت ترین واسگازین ها را به بازار عرضه کند.
ویژگی ها:
قابلیت مقاومت بالا در زمان کار
خاصیت تحمل فشار بالا
ضد فرسایش، ضد کف و ضد گرد و خاک
ضریب چسبندگی بالا
با استفاده از فرمولاسیون خاص خود از مشکل درگیر نشدن دنده ها و ترک خوردگی آنها جلوگیری می کند

API:GL - 5
SAE:80W/90
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
1
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
2
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
3
Flash Point
ASTM D92
4
Pour Point
ASTM D97
5
Color
ASTM D1500
6

MTF MULTI

code number: 03500-000330

این محصول با استفاده از مرغوب ترین روغن پایه و بهترین ترین افزودنی ها توانسته یکی از با کیفیت ترین واسگازین ها را به بازار عرضه کند.
ویژگی ها:
قابلیت مقاومت بالا در زمان کار
خاصیت تحمل فشار بالا
ضد فرسایش، ضد کف و ضد گرد و خاک
ضریب چسبندگی بالا
با استفاده از فرمولاسیون خاص خود از مشکل درگیر نشدن دنده ها و ترک خوردگی آنها جلوگیری می کند

API:GL - 5
SAE:80W/90
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
1
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
2
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
3
Flash Point
ASTM D92
4
Pour Point
ASTM D97
5
Color
ASTM D1500
6