QR Code 03500-00310
code number: 03500-00310

این محصول با استفاده از مرغوب ترین روغن پایه و بهترین ترین  افزودنی ها توانسته یکی از با کیفیت ترین واسگازین ها را به بازار عرضه کند. 

ویژگی ها: کاهش اصطکاک بین دنده ها

مقاومت در برابر سایش خوردگی و اکسیداسیون

قابلیت کاکرد در برابر شرایط بسیار سخت

بهبود سرعت تعویض دنده در دمای پایین

با فرولاسیون خاص و جدید حساسیت کمتری در برابر اب از خود نشان میدهد.

API:GL - 5
SAE:75W/80
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
1
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
2
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
3
Flash Point
ASTM D92
4
Pour Point
ASTM D97
5
Color
ASTM D1500
6

MTF EXTRA

code number: 03500-00310

این محصول با استفاده از مرغوب ترین روغن پایه و بهترین ترین  افزودنی ها توانسته یکی از با کیفیت ترین واسگازین ها را به بازار عرضه کند. 

ویژگی ها: کاهش اصطکاک بین دنده ها

مقاومت در برابر سایش خوردگی و اکسیداسیون

قابلیت کاکرد در برابر شرایط بسیار سخت

بهبود سرعت تعویض دنده در دمای پایین

با فرولاسیون خاص و جدید حساسیت کمتری در برابر اب از خود نشان میدهد.

API:GL - 5
SAE:75W/80
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
1
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
2
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
3
Flash Point
ASTM D92
4
Pour Point
ASTM D97
5
Color
ASTM D1500
6