Commercial

code number:

روغن های شرکت موبیسا از ویژگی های مثال زدنی بسیار بالایی برخودار است و در تهیه این روغن از بالاترین سطح روغن های پایه استفاده شده که سازگاری مناسبی با خودرو های 2005 به بالا دارد و همچنین در تولید این روغن از افزودنی های بسیار مرغوبی استفاده شده که دارای خاصیت پاک کنندگی و معلق کننده است و از لحظه شروع به فعالیت این روغن تا زمان تخلیه این وظیفه را بخوبی اجرا می کند.

خاصیت خنثی سازی اسید های حاصل از احتراق موتور و روانکاری قطعات در دماهای پایین بویژه لحظه استارت خاصیت حفظ گرانروی روغن در تمام طول مصرف قابلیت ممتاز حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالوژیکی و کاهش هزینه بخشی از خواص این روغن می باشد.

API:SL
SAE:10W40
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
Flash Point
ASTM D92
Pour Point
ASTM D97
Color
ASTM D1500

Commercial

روغن های شرکت موبیسا از ویژگی های مثال زدنی بسیار بالایی برخودار است و در تهیه این روغن از بالاترین سطح روغن های پایه استفاده شده که سازگاری مناسبی با خودرو های 2005 به بالا دارد و همچنین در تولید این روغن از افزودنی های بسیار مرغوبی استفاده شده که دارای خاصیت پاک کنندگی و معلق کننده است و از لحظه شروع به فعالیت این روغن تا زمان تخلیه این وظیفه را بخوبی اجرا می کند.

خاصیت خنثی سازی اسید های حاصل از احتراق موتور و روانکاری قطعات در دماهای پایین بویژه لحظه استارت خاصیت حفظ گرانروی روغن در تمام طول مصرف قابلیت ممتاز حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالوژیکی و کاهش هزینه بخشی از خواص این روغن می باشد.

API:SL
SAE:10W40
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
Flash Point
ASTM D92
Pour Point
ASTM D97
Color
ASTM D1500