QR Code 04500-00110
code number: 04500-00110

Sp-IIIمحصولی از کمپانی مبیسا که توانسته با فرمولاسیون های پیشرفته و ازمایش های فراوان محصولی به بازار عرضه کند که بتواند اوج نرمی و راحتی را به خودرو ارائه کند.

این محصول میتواند در گیربکس های Ford Mecronو  Allison C-4و ZF 14و Dexron – III  و Ford ESP-M2C166  Ford ESP-M2C138-CJوAllison C-3/C-4وCater- pillar TO-2مورد استفاده قرار گیرد.

این روغن در گیربکس های  GM DEXRON®-VIوFord MERCON ®-V  وMERCON® SPتایید نمیشود.

این روغن گیربکس با استفاده از روغن پایه های با کیفیت و مرغوب از کمپانی پتروناس مالزی  و افزودنی های تاپ بازار که شامل ایفنیوم و افتون ویرجینیا امریکا هست استفاده میشود.

نکته:

  • نرمی و روانی در عین کیفیت بالا
  • حفظ کیفیت در کارکرد های متفاوت
  • عملکرد عالی در فشار بالا و ضد سایش برای افزایش عمر گیربکس
  • پایداری اکسیداتیو تقویت شده برای ماندگاری بیشتر مایعات
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
180
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
32.01
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
6.83
Flash Point
ASTM D92
226
Pour Point
ASTM D97
<-45
Color
ASTM D1500
RED

ATF SP-III

code number: 04500-00110

Sp-IIIمحصولی از کمپانی مبیسا که توانسته با فرمولاسیون های پیشرفته و ازمایش های فراوان محصولی به بازار عرضه کند که بتواند اوج نرمی و راحتی را به خودرو ارائه کند.

این محصول میتواند در گیربکس های Ford Mecronو  Allison C-4و ZF 14و Dexron – III  و Ford ESP-M2C166  Ford ESP-M2C138-CJوAllison C-3/C-4وCater- pillar TO-2مورد استفاده قرار گیرد.

این روغن در گیربکس های  GM DEXRON®-VIوFord MERCON ®-V  وMERCON® SPتایید نمیشود.

این روغن گیربکس با استفاده از روغن پایه های با کیفیت و مرغوب از کمپانی پتروناس مالزی  و افزودنی های تاپ بازار که شامل ایفنیوم و افتون ویرجینیا امریکا هست استفاده میشود.

نکته:

  • نرمی و روانی در عین کیفیت بالا
  • حفظ کیفیت در کارکرد های متفاوت
  • عملکرد عالی در فشار بالا و ضد سایش برای افزایش عمر گیربکس
  • پایداری اکسیداتیو تقویت شده برای ماندگاری بیشتر مایعات
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
180
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
32.01
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
6.83
Flash Point
ASTM D92
226
Pour Point
ASTM D97
<-45
Color
ASTM D1500
RED