QR Code 04500-00150
code number: 04500-00150

روغن گیربکس دکسرون ۶ یکی از محصولات با کیفیت و مولتی گرید کمپانی موبیسا هست.

این روغن از معتبرترین روغن پایه و افزودنی تولید و فرآوری شده که روغن پایه پتروناس مالزی است و روغن افزودنی از اینفنیوم و افتون ویرجینیا امریکا است که میتوان جز یکی از بهترین های ایران و جهان دانست.

این روغن برای گیربکس های GM و گیربکس های قدیمی gmو Toyota-WSو   Honda DW1و Hyundai   وKia SP-4  میتواند مورد استفاده میتواند قرار بگیرد.

مزایا:

  • مواد افزودنی با کیفیت در برابر زدگی و خوردگی محافظت میکند.
  • پایداری اکسیداتیو تقویت شده برای ماندگاری بیشتر مایعات
  • عملکرد نرم و روان گیربکس
  • حفظ کیفیت در کارکرد های مختلف
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
147
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
31.15
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
5.97
Flash Point
ASTM D92
223
Pour Point
ASTM D97
<-45
Color
ASTM D1500
RED

ATF DEX VI

code number: 04500-00150

روغن گیربکس دکسرون ۶ یکی از محصولات با کیفیت و مولتی گرید کمپانی موبیسا هست.

این روغن از معتبرترین روغن پایه و افزودنی تولید و فرآوری شده که روغن پایه پتروناس مالزی است و روغن افزودنی از اینفنیوم و افتون ویرجینیا امریکا است که میتوان جز یکی از بهترین های ایران و جهان دانست.

این روغن برای گیربکس های GM و گیربکس های قدیمی gmو Toyota-WSو   Honda DW1و Hyundai   وKia SP-4  میتواند مورد استفاده میتواند قرار بگیرد.

مزایا:

  • مواد افزودنی با کیفیت در برابر زدگی و خوردگی محافظت میکند.
  • پایداری اکسیداتیو تقویت شده برای ماندگاری بیشتر مایعات
  • عملکرد نرم و روان گیربکس
  • حفظ کیفیت در کارکرد های مختلف
Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
147
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
31.15
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
5.97
Flash Point
ASTM D92
223
Pour Point
ASTM D97
<-45
Color
ASTM D1500
RED