QR Code 04500-00170
code number: 04500-00170

گیربکس های دو کلاچه از بروز ترین  و بهترین گیربکس های روز دنیاست که با استفاده از فناوری های خاص سرعت تعویض دنده را بسیار بالا میبرد به طوری که راننده اصلا تعویض دنده را احساس نمیکند.

کمپانی موبیسا با استفاده از مهندسین مجرب و خوب خود توانست روغنی طراحی و به بازار ارائه کند که بتواند این نوع گیربکس ها را به راحتی و نرمی روانکاری کند

این محصولATF-DCTنام دارند.

این روانکا نیز از باقی محصولان موبیس مستثنی نیست و از بهترین های روز دنیا برای مواد اولیه استفاده شده است

روغن پایه از پتروناس مالزی و ادتیو از اینفنیوم و افتون  استفاده شده تا شما مصرف کنندگان گرامی را راضی نگه دارد.

Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
176
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
32.03
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
6.77
Flash Point
ASTM D92
221
Pour Point
ASTM D97
<-45
Color
ASTM D1500
RED

ATF DCT

code number: 04500-00170

گیربکس های دو کلاچه از بروز ترین  و بهترین گیربکس های روز دنیاست که با استفاده از فناوری های خاص سرعت تعویض دنده را بسیار بالا میبرد به طوری که راننده اصلا تعویض دنده را احساس نمیکند.

کمپانی موبیسا با استفاده از مهندسین مجرب و خوب خود توانست روغنی طراحی و به بازار ارائه کند که بتواند این نوع گیربکس ها را به راحتی و نرمی روانکاری کند

این محصولATF-DCTنام دارند.

این روانکا نیز از باقی محصولان موبیس مستثنی نیست و از بهترین های روز دنیا برای مواد اولیه استفاده شده است

روغن پایه از پتروناس مالزی و ادتیو از اینفنیوم و افتون  استفاده شده تا شما مصرف کنندگان گرامی را راضی نگه دارد.

Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
176
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
32.03
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
6.77
Flash Point
ASTM D92
221
Pour Point
ASTM D97
<-45
Color
ASTM D1500
RED