QR Code 00000
code number: 00000

کمپانی موبیسا از محصولات داخلی نیز قافل نشده و با فنآوری های روز دنیا دست به تولید محصولی زده تا گیربکس های AL4را نیز در بر بگیرد این محصول با استفاده از همان ترکیب قبلی که شامل روغن پایه پتروناس مالزی و ادتیو انفنیوم و افتون بالاترین سطح کیفی را ارائه داده است.

  • محافظ قوی برای گیربکس
  • جلوگیری از ساییدگی دنده ها
  • بالاترین عملکرد ضد لرزشی
  • مقاومت در برابر اکسیداسیون
  • پایداری حرارتی

Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
180
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
32.01
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
6.83
Flash Point
ASTM D92
226
Pour Point
ASTM D97
<-45
Color
ASTM D1500
Yellow

ATF AL4

code number: 00000

کمپانی موبیسا از محصولات داخلی نیز قافل نشده و با فنآوری های روز دنیا دست به تولید محصولی زده تا گیربکس های AL4را نیز در بر بگیرد این محصول با استفاده از همان ترکیب قبلی که شامل روغن پایه پتروناس مالزی و ادتیو انفنیوم و افتون بالاترین سطح کیفی را ارائه داده است.

  • محافظ قوی برای گیربکس
  • جلوگیری از ساییدگی دنده ها
  • بالاترین عملکرد ضد لرزشی
  • مقاومت در برابر اکسیداسیون
  • پایداری حرارتی

Test
Test Method
Result
Viscosity Index
ASTM D2270
180
Viscosity @ 40°c
ASTM D445
32.01
Viscosity @ 100°c
ASTM D445
6.83
Flash Point
ASTM D92
226
Pour Point
ASTM D97
<-45
Color
ASTM D1500
Yellow