هوندا CR-V
logo-car-honda
برند خودرو
مدل خودرو
سال ساخت
هوندا
Honda CR-V
20155-2018
کشور سازنده
حجم موتور
تعداد سیلندر
ژاپن
2400
4
توضیحات

روغن موتور

سطح کیفیت روغن موتور  هوندا CR-V برابر API SN+ Plus و API SP مورد تایید هوندا API SN قول سینتتیک می باشد.

درجه ویسکوزیته روغن موتور هوندا CR-V :

روغن موتور مناسب برای همه مناطق SAE 0W-20

حجم روغن موتور هوندا سی آر وی مدل 2015-2017 :

میزان روغن مورد نیاز همراه با تعویض فیلتر برابر5 لیتر و بدون تعویض فیلتر روغن برابر 4.2 لیتر می باشد.

فیلتر بنزین

روغن گیربکس

میزان روغن گیربکس مورد نیاز برای این نوع خودرو CVT می باشد.

حجم روغن گیربکس هوندا CRV مدل 2015-2017:

میزان روغن مورد نیاز 9 لیتر می باشد.

 

 

روغن ترمز

سطح کیفیت روغن ترمز هوندا CR-V برابر با DOT3 تمام سینتتیک ها می باشد.

حجم روغن ترمز هوندا CR-V موتور 2400 : 

برای تعویض کامل یک لیتر و برای تعویض معمولی نیم لیتر روغن نیاز خواهید داشت.

 

فیلتر روغن

فیلتر هوا

ضدیخ

ضدیخ هایی که به رنگ آبی وفاقد آمین، فاقد سیلیکات، فاقد بورات و فاقد نیترات میباشد، مناسب هستند.

حجم ضدیخ هوندا CR-V مدل :

میزان ضدیخ مورد نیاز 7 لیترخواهد بود.

 

 

فیلتر گیربکس

فیلتر کابین

مکمل بنزین (اکتان)