هوندا سیویک 2012-2013
هوندا سیویک 2012-2013
logo-car-honda
برند خودرو
مدل خودرو
سال ساخت
هوندا
HONDA CIVIC 1.8L FB2
2012-2013
کشور سازنده
حجم موتور
تعداد سیلندر
ژاپن
1800
4
توضیحات

روغن موتور

سطح کیفیت روغن موتور هوندا سیویک برابر  API SNو با روغن پایه تمام سینتتیک ها می باشد.

درجه ویسکوزیته روغن موتور هوندا سیویک:

  • روغن موتور مناسب برای فصل زمستان هوای سرد SAE 0W-20
  • روغن موتور مناسب برای فصل تابستان و مناطق گرم SAE 5W-20

حجم روغن موتور روغن موتور سیویک :

میزان روغن مورد نیاز 4 لیتر می باشد.

فیلتر بنزین

روغن گیربکس

روغن گیربکس مناسب برای این نوع از خودروهای هوندا AFT-DEX-VI می باشد.

حجم روغن گیربکس هوندا سیویک 2012 -2013:

میزان روغن مورد نیاز برای تخلیه و تعویض کامل 8 لیتر می باشد.

 

 

روغن ترمز

سطح کیفیت روغن ترمز هوندا سیویک برابر DOT3و فول سینتتیک و همچنین از روغن ترمزهای DOT4 و  DOT 5.1 نیز گه کیفیت جدیدتر و بهتری دارند میتوانید استفاده کنید.

حجم روغن ترمز هوندا سیویک 1800 :

میزان روغن ترمز مورد نیاز یک لیتر می باشد.

 

 

فیلتر روغن

فیلتر هوا

ضدیخ

ضدیخ هایی که به رنگ آبی هستند مناسب می باشد.

حجم روغن ترمز هوندا سیویک 1800 :

میزان ضدیخ مورد نیاز 6 لیتر می باشد.

 

فیلتر گیربکس

فیلتر کابین

مکمل بنزین (اکتان)

روغن گیربکس پیشنهادی: