سیتروئن C5
logo-car-citroen
برند خودرو
مدل خودرو
سال ساخت
سیتروئن
Citroen C5 2.0L
2009-2011
کشور سازنده
حجم موتور
تعداد سیلندر
فرانسه
2000
4
توضیحات

روغن موتور

سطح کیفیت روغن موتور سیتروئن C5 مدل 2009-2011 برابر با APISN و APISM و APISL

درجه ویسکوزیته روغن موتور  C5 سیتروئن 

  • روغن موتور مناسب برای تمام مناطقSAE 5W-40
  • روغن موتور مناسب برای مناطق سرد SAE5W-30
  • روغن موتور مناسب برای مناطق بسیار گرم SAE10W-40

حجم و ظرفیت روغن موتور سیتروئن C5 :

میزان روغن مورد نیاز به همراه تعویض فیلتر با تعویض فیلتر 5 لیتر وبدون تعویض فیلتر برابر 4.5 لیتر می باشد.

روغن گیربکس

روغن گیربکس مناسب برای این مدل خودروها AL4 می باشد.

حجم روغن گیربکس سیتروئن C5 :

میزان روغن مورد نیاز به همراه تخلیه کامل 8 لیتر می باشد.

 

روغن ترمز

سطح کیفیت روغن ترمز C5 مدل 2009-2011 برابر DOT4 رنگ زرد می باشد همچنین از روغن ترمزهای DOT5.1 نیز می توان استفاده کرد.

حجم روغن ترمز سیتروئن C5 موتور 2000 :

میزان روغن مورد نیاز یک لیتر می باشد.

 

فیلتر روغن

فیلتر هوا

ضدیخ

ضدیخ هایی به رنگ سبز یا آبی و یا زرد که دارای تاییدیه PSA B 71 5110 استفاده نمایید.

حجم ضدیخ سیتروئن C5 موتور 2000 :

به طور کلی میزان ضدیخ مورد نیاز 9 لیتر می باشد که از این مقدار 4.5 لیتر ضدیخ غلیظ تهیه نموده و با 4.5 لیتر آب بدون املاح ترکیب و مصرف نمایید.

 

فیلتر گیربکس

فیلتر کابین

روغن گیربکس پیشنهادی: