logo-car-jac
برند خودرو
مدل خودرو
سال ساخت
جک
JAC S5 DCT
1395 – 1400
کشور سازنده
حجم موتور
تعداد سیلندر
چین _ ایران
2000
4
توضیحات

روغن موتور

سطح کیفیت  روغن موتور جک S5 اتومات برابر باAPI SNوAPI SMوAPI SLفول سینتتیک توربو شارژ یا روغن های سینتتیک توربوشارژ می باشد.

درجه گرانروی روغن موتور JAC-S5  اتومات :

  • روغن موتور مناسب برای تمام مناطق ایران به ویژه فصل زمستان SAE 5W-30
  • روغن موتور مناسب برای مناطق معتدل و معمولی SAE 5W-40
  • روغن موتور مناسب برای مناطق بسیار گرم SAE 10W-40

حجم روغن موتور جک اس 5 اتوماتیک:

  • میزان روغن مورد نیاز همراه با تعویض فیلتر برابر 5.8 ليتر و بدون تعويض فيلتر برابر 5.3 لیتر می باشد.
  • میزان 6 لیتربرای یک سرویس یا 3 عدد 4 لیتری برای 2 سرویس تهیه نمایید.

فیلتر بنزین

روغن گیربکس

روغن مناسب برای این نوع خودرو  ATF DCT می باشد و ATF معمولی نیست.

حجم روغن گیربکس جک S5 اتوماتیک  :

  • مقدار 7 تا 7.2  ليتردر تعویض كامل روغن گيربكس و تعويض فيلتر روغن گيربكس 
  • مقدار4 لیتردر هنگام تخلیه از طریق پیچ تخلیه و تعویض دستی . 
  • میزان 8 لیتربرای تخلیه کامل تهیه گردد.

روغن ترمز

سطح کیفیت روغن ترمز جک S5 اتوماتیک برابر DOT4  و از روغن ترمزهای DOT 5.1 هم میتوانید استفاده کنید. 

حجم روغن موتور JAC S5 AT:

  • میزان روغن مورد نیاز برابر 0.4 لیتر .
  • میزان نیم لیتر تهیه نمایید.

فیلتر روغن

فیلتر هوا

فیلتر گیربکس

روغن گیربکس پیشنهادی: